Samenwerking

3D Medical Solutions en Vivisol tekenen een exclusief Nederlands samenwerkingscontract.

Deze overeenkomst houdt in dat Vivisol het exclusieve distributeurschap voor de behandeling van beademingspatiënten met behulp van AeraFit maskers in Nederland heeft.
De eerste stappen zijn reeds gezet waarbij Vivisol het gehele zorgtraject voor haar rekening zal nemen, vanaf de aanvragen tot het passen en in gebruik nemen van de maskers.
3DMS, zal als producent, voor verdere ontwikkelingen van de AeraFit maskers blijven zorgen, dan wel andere medische productsoorten blijven innoveren.

Een betere kwaliteit van leven

In Vivisol hebben wij een partner gevonden met een zelfde patiëntgerichte visie en delen dan ook hun motto ‘Een betere kwaliteit van leven’ en voegen daar ‘door middel van gepersonaliseerde zorg’ aan toe.

Vivisol is al jaren een vooraanstaande speler in het veld van medisch facilitaire thuiszorg. Hun dienstverlening omvat o.a. zuurstof-, OSAS- en aërosoltherapie, beademing, voeding en monitoring. Volgens een sterk patiëntgericht en inmiddels nadrukkelijk beproefd, geheel eigen concept. Steeds in thuiszorgsituaties, rechtstreeks bij de patiënt, en altijd in nauwe samenwerking met zorginstellingen, artsen en zorgverzekeraars.

Navigatie